Hizmetlerimiz

ANLAŞMAMIZA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ ;

 • Yıllık çalışma planının hazırlanması
 • Yıllık eğitim planının hazırlanması
 • Çalışan temsilcilerin seçimi ve eğitimleri
 • Risk değerlendirme ekibinin oluşumu ve etkileri
 • Acil durum ekiplerinin oluşumu
 • Tahliye tatbikatının yapılması , raporlanması
 • Acil durum eylem planının hazırlanması , acil durum ekiplerinin eğitimi
 • 50 kişiden fazla çalışanı olan yerlerde iş yeri iç yönetmenliğinin hazırlanması
 • Makine envanteri için günlük ve aylık sicil kartı hazırlanması
 • Acil durum krokisi hazırlanması
 • Makine envanteri – elektrik topraklama tesisatı periyodik kontrollerinin yasal sürelerinin takibi
 • İnşaatlar için güvenlik ve sağlık planı hazırlanması , işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi
 • Anket çalışmaları
 • Risk iyileştirme formlarının hazırlanması ve takibi
 • Yıl sonu iş kazası istatistikleri değerlendirmesi
 • MSDS’lerin belirlenmesi ve özetlerinin hazırlanması , çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi
 • 50 çalışan ve üzeri olan işyerlerinde İSG Kurullarının kurulması
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve sertifikalandırılması
 • İş verene rehberlik hizmeti
 • Saha gözetimi çalışmaları
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi ve çalışanlara uygulamalı eğitim verilmesi
 • İSG Talimatlarının hazırlanması
 • Çalışma izin formlarının hazırlanması
 • Ramak kala’ların takibi
 • İş Kazası ve meslek hastalıklarının takibi
 • İşyeri hekimi tarafından poliklinik hizmeti
 • İşyeri hekimi tarafından sağlık eğitimlerinin verilmesi
 • İşyeri hekimi tarafından 2 güne kadar hastalık raporu verilmesi ve reçete düzenlenmesi
 • İşyeri hekimi tarafından çalışanların işe giriş periyodik muayenelerinin yapılması
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kontrolü ve takibinin sağlanması
 • Yıl sonunda yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirirler.