Hizmetlerimiz

TEHLİKELİ MADDE DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak, yetkilendirilen gerçek kişiyi ifade eder.

ACİL DURUM PLANLAMASI

Acil durum ; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın , patlama , tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım , doğal afet gibi , acil müdahale , mücadele , ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara denilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Çalışanların işyeri ortam ve şartlarında var olduğu kabul edilen sağlık-güvenlik tehlikeleri ve bunlardan kaynaklanan risklerden korunması amacı ile gerekli eğitimlere tabi tutulmaları konusu , bütün dünyada kabul gören önleyici yaklaşımının önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır.

RİSK ANALİZİ

İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanmasının temeli risk değerlendirmesidir. Bu amaçla iş veren , sağlık ve güvenlik tehlikelerinin işle ilgili olup olmadığını veya hangi noktaya kadar işle ilgili olduğunu (işe başlarken ve sonrasında belirli aralıklarla) değerlendirir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş Güvenliği Uzmanı iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmak için eğitim almış gerekli sınavlardan geçip iş güvenliği uzmanlığı belgesini almış mühendis, mimar veya teknik elemanlardır.

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere işyeri hekimi denir.

VERA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ NEDİR)

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.